גניבות ממעסקים

מניעת פחת על ידי ביצוע בדיקות ממוקדות ואקראיות, כך שנוצרת בקרה והרתעה של העובדים מלבצע גניבות.
משרדנו מבצע מעקבים אחרי משאיות חלוקה, בדיקות פוליגרף במקרה הצורך, תצפיות לעבר מחסנים לוגיסטים בדגש על סחורה חמידה והשתלת עובדים בתוך הארגון.
למעלה

אורי סבר חוקר פרטי

מידע איכותי שווה שקט ובטחון לעסקים.

אנחנו נאסוף את המידע הרלוונטי ביותר כדי לעזור לך להחליט החלטות מבוססות מידע שימנעו טעויות שעשויות לגרום לנזקים כבדים.

ּ